تآثیر گوش دادن فعال بر لایف کوچینگ

تآثیر گوش دادن فعال بر لایف کوچینگ

تأثیر گوش دادن فعال بر مربیگری زندگی (لایف کوچینگ)

گوش دادن فعال یک مهارت حیاتی در زمینه کوچینگ زندگی است و می تواند تأثیر بسازی در اثربخشی جلسات کوچینگ داشته باشد. گوش دادن فعال شامل تمرکز کامل روی گوینده، درک کلمات و احساسات او و ارائه بازخورد برای اطمینان از درک دقیق به اوست.                                                                                                       

در ادامه راه هایی که گوش دادن فعال از طریق آنها می تواند تأثیر مثبتی  بر کوچینگ زندگی داشته باشد بررسی می شود.                                                                                                                                                                                             

ایجاد اعتماد و ارتباط مؤثر

گوش دادن فعال محیطی امن و حمایتی ایجاد می کند که در آن مراجعین (کوچی ها) احساس می کنند شنیده و درک می شوند. هنگامی که کوچ های زندگی فعالانه به کوچی ها ی خود گوش می دهند، اعتماد و ارتباط را تقویت می کنند که برای یک رابطه کوچینگ موفق بسیار مهم است. وقتی کوچی ها احساس می کنند که کوچ واقعاً به آنها گوش می دهد، تمایل بیشتری به صحبت کردن، به اشتراک گذاشتن افکار و احساسات خود با کوچ دارند و احساس آسیب پذیر بودن ندارند.                                                        

حضور کامل

گوش دادن فعال مستلزم آن است که کوچ به طور کامل در لحظه حضور داشته باشد و توجه خود را به کوچی معطوف کند. این به معنای پرهیز از عوامل حواس پرتی مانند انجام چند کار با همدیگر و حضور کامل ذهنی و احساسی برای دریافت پیام کوچی است.                                                                                                               

تقویت ارتباطات

گوش دادن فعال به کوچ زندگی کمک می کند تا دیدگاه ها، نگرانی ها و اهداف کوچی خود را بهتر درک کند. اینکار بهکوچ ها اجازه می دهد تا اظهارات کوچی های خود را تایید کنند و به جلوگیری از سوء تفاهم ها و تفسیرهای نادرست کمک می کند. همچنین این ارتباطات پیشرفته به کوچ ها کمک میکند تا رویکرد مربیگری خود را برای برآورده کردن نیازهای خاص کوچی های خود تنظیم کنند.                                                               

شفاف سازی و نقل قول

گوش دادن فعال شامل شفاف سازی و بازنویسی اظهارات کوچی برای اطمینان از درک دقیق است.کوچ می تواند اظهارات کوچی را خلاصه کند و برای تأیید درک سخنان او آنها را تکرار کند. این امر به جلوگیری از سوء تفاهم کمک می کند و به کوچی ها نشان می دهد که سخنان آنها هم شنیده و هم درک می شود.

توجه به نشانه های غیر کلامی

گوش دادن فعال توجه به نشانه های غیر کلامی مانند زبان بدن، حالات چهره و لحن صدا را نیز شامل می شود. کوچ باید با توجه به نشانه های غیر کلامی بینش بیشتری در مورد احساسات و افکار کوچی به دست آورد.  برای مثال اگر کوچی غمگین یا مضطرب به نظر می رسد کوچ می تواند آن احساسات را بپذیرد و آنها را بیشتر  بررسی کند.

                                                                                                                                                         

پرهیز از قضاوت

کوچ هنگامی که فعالانه به صحبت های کوچی گوش می سپارد باید از قضاوت کردن، قطع کردن صحبت های او  و تحمیل نظرات یا فرضیات خود به او خودداری کند. ایجاد یک فضای امن و بدون قضاوت که در آن کوچی احساس آزادی کند و بدون ترس از انتقاد یا قضاوت سخن خود را به راحتی بیان کند بسیار مهم است.                    

تعمیق خودآگاهی کوچی

گوش دادن فعال کوچی ها را تشویق می کند تا افکار و  احساسات خود را عمیق تر بازتاب  دهند.  از طریق گوش دادن  فعال    کوچ ها ی زندگی می توانند به کوچی ها کمک کنند تا باورها، ارزش ها و احساسات خود را کشف کنند که منجر به افزایش خودآگاهی می شود. کوچی ها ممکن است بینش جدیدی در مورد الگوهای رفتاری خود به دست آورند، باورهای محدود کننده را کشف کنند و زمینه های رشد و توسعه خود را شناسایی کنند. این خودآگاهی برای کوچی ها برای ایجاد تغییرات در زندگیشان بسیار مهم است.                                                                                  

توانمندسازی کوچی ها

گوش دادن فعال کوچی ها را قادر می سازد تا راه حل های خود را بیابند. با گوش دادن فعال و پرسیدن سوالات باز، کوچ های زندگی می توانند کوچی ها را راهنمایی کنند تا افکار خود را کشف و راه حل های خود را ایجاد کنند. این کار به کوچی ها قدرت می دهد تا با مسئولیت کامل، خودشان تصمیم بگیرند و انتخاب کنند و باعث تقویت احساس استقلال و خودکارآمدی در وجودشان می شود. هنگامی که کوچی ها احساس قدرت می کنند انگیزه و تعهد بیشتری برای انجام اقدامات در جهت نتایج مطلوب خود دارند.                                            

تقویت هدف گذاری و برنامه ریزی برای اقدام

گوش دادن فعال به کوچ های زندگی کمک می کند تا اهداف و آرزوهای کوچی های خود را به درستی درک کنند. با گوش دادن فعالانه کوچ ها می توانند به کوچی ها در تعیین اهداف خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و محدود به زمان کمک کنند که با ارزش ها و چشم انداز آنها هماهنگ و همسو باشد. کوچ ها همچنین می توانند از کوچی ها در ایجاد برنامه های عملیاتی و استراتژی هایی برای دستیابی به اهداف خود حمایت کنند و آنها را در قبال پیشرفت خود مسئول بدانند.

                                                                                                                                                

نتیجه گیری

در پایان گوش دادن فعال ابزاری قدرتمند در تمرین کوچینگ زندگی است که سبب ایجاد اعتماد می شود و ارتباطات را افزایش می دهد، خودآگاهی کوچی را عمیق تر می کند، کوچی ها را توانمند می کند و هدف گذاری و برنامه ریزی عملی را برای کوچی ها تقویت می کند. کوچ های زندگی که گوش دادن فعال را در رویکرد کوچینگ خود لحاظ می کنند، احتمالاً تجربیات کوچینگ معنادارتر و متحول کننده تری را برای کوچی های خود به ارمغان می آورند.

                                                                                                                                                              

تهیه کننده: محمد فرزام کوچ زندگی و توسعه فردی

نظرات کاربران

ارسال نظر
شما هم دیدگاه، تجربه یا سوالتان را بنویسید