فاطمه درزی
فاطمه درزی

فاطمه درزی

  • کوچ کسب و کار و کوچ فروش و کوچ صادرات و مدیران و رهبران و هدف گذاری
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 350,000 تومان
هر جلسه تلفنی 250,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 250,000 تومان