احمد معین
احمد معین

احمد معین

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ فروش و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 3 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 2,900,000 تومان
هر جلسه تلفنی 2,900,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 1,900,000 تومان