علی فیضی پور
علی فیضی پور

علی فیضی پور

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و کوچ صادرات و کوچ مالی و کوچ عملکرد و کوچ بازرگانی و هدف گذاری
دنبال کردن