علی غلامزاده
علی غلامزاده

علی غلامزاده

  • کوچ بازاریابی و کوچ فروش
  • 9 کلاس برگزار شده
  • 7 دنبال کننده
دنبال کردن
جلسه رایگان دارد

هر جلسه حضوری 1,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 500,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 250,000 تومان