امیرعلی قاضی نیا
امیرعلی قاضی نیا

امیرعلی قاضی نیا

5.0 (از 9 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی
  • 11 جلسه برگزار شده
  • 8 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 1,950,000 تومان
هر جلسه تلفنی 1,150,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 650,000 تومان