دلارا مختاری
دلارا مختاری

دلارا مختاری

  • کوچ زندگی و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و هدف گذاری و استعدادیابی
فالو کردن
هر جلسه حضوری, 250,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 150,000 تومان
هر جلسه چت - متنی, 90,000 تومان