الهه قضایی
الهه قضایی

الهه قضایی

5.0 (از 15 نظر)
  • کوچ زندگی و مدیران و رهبران و کوچ خانواده و هدف گذاری و نوجوان
  • 15 جلسه برگزار شده
  • 19 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 2,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 1,500,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 1,000,000 تومان