فردین صفری
فردین صفری

فردین صفری

  • کوچ کسب و کار و مدیران و رهبران و هدف گذاری و استعدادیابی و کوچ زبان
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 700,000 تومان
هر جلسه تلفنی 500,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 150,000 تومان