فاطمه  بابائی
فاطمه  بابائی

فاطمه بابائی

5.0 (از 5 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی
  • 11 جلسه برگزار شده
  • 8 دنبال کننده
دنبال کردن
جلسه رایگان دارد

هر جلسه حضوری 850,000 تومان
هر جلسه تلفنی 200,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 200,000 تومان