فاطمه افشار
فاطمه افشار

فاطمه افشار

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 1 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 500,000 تومان
هر جلسه تلفنی 200,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 50,000 تومان