فاطمه  اسدالهی
فاطمه  اسدالهی

فاطمه اسدالهی

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ سلامتی و کوچ عملکرد و هدف گذاری
  • 1 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری, 400,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 300,000 تومان
هر جلسه چت - متنی, 200,000 تومان