غلامحسین  مومنی
غلامحسین  مومنی

غلامحسین مومنی

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ عملکرد و مدیران و رهبران
  • 2 دنبال کننده
فالو کردن
هر جلسه حضوری, 3,950,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 2,450,000 تومان
هر جلسه چت - متنی, 750,000 تومان