هادی نجاری
هادی نجاری

هادی نجاری

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 2 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 2,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 600,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 150,000 تومان