هادی نجاری
هادی نجاری

هادی نجاری

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و هدف گذاری
  • 2 دنبال کننده
فالو کردن
هر جلسه حضوری, 2,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 600,000 تومان
هر جلسه چت - متنی, 2,000,000 تومان