حامد داودی
حامد داودی

حامد داودی

5.0 (از 29 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ صادرات و کوچ بازرگانی و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 36 جلسه برگزار شده
  • 24 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 1,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 1,000,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 400,000 تومان