حامد داودی
حامد داودی

حامد داودی

5.0 (از 14 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ صادرات و کوچ بازرگانی و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 20 جلسه برگزار شده
  • 13 دنبال کننده
دنبال کردن
جلسه رایگان دارد

هر جلسه حضوری 500,000 تومان
هر جلسه تلفنی 500,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 200,000 تومان