حامد داودی
حامد داودی

حامد داودی

4.9 (از 26 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ صادرات و کوچ بازرگانی و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 33 جلسه برگزار شده
  • 21 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 1,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 1,000,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 400,000 تومان