حامد منصورنژاد
حامد منصورنژاد

حامد منصورنژاد

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 3 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 800,000 تومان
هر جلسه تلفنی 500,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 500,000 تومان