حسن ساغریچی
حسن ساغریچی

حسن ساغریچی

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و کوچ عملکرد
فالو کردن
هر جلسه حضوری, 350,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 250,000 تومان
هر جلسه چت - متنی, 150,000 تومان