حسین طالشی
حسین طالشی

حسین طالشی

  • کوچ کسب و کار و کوچ ورزشی و کوچ صادرات
  • 3 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 1,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 800,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 500,000 تومان