حسین طالشی
حسین طالشی

حسین طالشی

  • کوچ کسب و کار و کوچ ورزشی و کوچ بازرگانی
  • 3 دنبال کننده
دنبال کردن
جلسه رایگان دارد

هر جلسه حضوری 1,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 700,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 500,000 تومان