مجید عبداله زاده
مجید عبداله زاده

مجید عبداله زاده

5.0 (از 47 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ عملکرد و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 79 جلسه برگزار شده
  • 25 دنبال کننده
دنبال کردن
جلسه رایگان دارد

هر جلسه حضوری 3,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 1,000,000 تومان