مارال جاراللهی
مارال جاراللهی

مارال جاراللهی

5.0(از 8 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 5 دنبال کننده
فالو کردن
هر جلسه حضوری, 1,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 500,000 تومان