مارال جاراللهی
مارال جاراللهی

مارال جاراللهی

5.0 (از 8 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و مدیران و رهبران و هدف گذاری
  • 4 جلسه برگزار شده
  • 5 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 1,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 500,000 تومان