معصومه شهراشوب
معصومه شهراشوب

معصومه شهراشوب

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و کوچ آرایشگری و کوچ صادرات
  • 1 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 49,000 تومان
هر جلسه تلفنی 52,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 55,000 تومان