معصومه شهراشوب
معصومه شهراشوب

معصومه شهراشوب

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و کوچ صادرات و مدیران و رهبران
  • 1 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 590,000 تومان
هر جلسه تلفنی 380,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 380,000 تومان