مهرداد  احمدزاده
مهرداد  احمدزاده

مهرداد احمدزاده

  • کوچ کسب و کار و کوچ فروش و کوچ عملکرد و مدیران و رهبران
  • 2 جلسه برگزار شده
  • 3 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 400,000 تومان
هر جلسه تلفنی 300,000 تومان