محمد بهرامی
محمد بهرامی

محمد بهرامی

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و کوچ عملکرد و مدیران و رهبران
فالو کردن
هر جلسه حضوری, 700,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 500,000 تومان
هر جلسه چت - متنی, 400,000 تومان