محمد واشقانی فراهانی
محمد واشقانی فراهانی

محمد واشقانی فراهانی

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و هدف گذاری
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 10,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 9,000,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 8,000,000 تومان