محمدرضا  دهقان
محمدرضا  دهقان

محمدرضا دهقان

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ بازاریابی و کوچ عملکرد و مدیران و رهبران
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 2,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 1,800,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 1,500,000 تومان