محی الدین فودادی مقدم
محی الدین فودادی مقدم

محی الدین فودادی مقدم

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و کوچ عملکرد و کوچ بازرگانی و کوچ لجستیک و مدیران و رهبران و هدف گذاری
دنبال کردن