مرتضی صدری
مرتضی صدری

مرتضی صدری

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ بازاریابی و کوچ فروش
فالو کردن
هر جلسه حضوری, 350,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 250,000 تومان
هر جلسه چت - متنی, 250,000 تومان