ناهید اسماعیل پور
ناهید اسماعیل پور

ناهید اسماعیل پور

  • کوچ زندگی و کوچ عملکرد و کوچ خانواده و هدف گذاری و استعدادیابی
فالو کردن
هر جلسه حضوری, 500,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 300,000 تومان
هر جلسه چت - متنی, 100,000 تومان