ناهید اسماعیل پور
ناهید اسماعیل پور

ناهید اسماعیل پور

  • کوچ زندگی و کوچ عملکرد و کوچ خانواده و هدف گذاری و استعدادیابی
  • 1 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 500,000 تومان
هر جلسه تلفنی 300,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 100,000 تومان