رضا خلیقی
رضا خلیقی

رضا خلیقی

5.0 (از 8 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ عملکرد و هدف گذاری
  • 25 جلسه برگزار شده
  • 6 دنبال کننده
دنبال کردن
جلسه رایگان دارد

هر جلسه حضوری 1,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 600,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 400,000 تومان