سعید حیدری
سعید حیدری

سعید حیدری

  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ ورزشی و کوچ عملکرد و هدف گذاری و استعدادیابی
دنبال کردن
هر جلسه حضوری, 500,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 150,000 تومان
هر جلسه چت - متنی, 80,000 تومان