سعید یازرلو
سعید یازرلو

سعید یازرلو

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 5,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 3,000,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 2,000,000 تومان