سعید هداوند
سعید هداوند

سعید هداوند

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و کوچ صادرات و کوچ مالی
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 1,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی 700,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 450,000 تومان