صمد واحدی نژاد
صمد واحدی نژاد

صمد واحدی نژاد

  • کوچ کسب و کار و کوچ بازاریابی و کوچ فروش و هدف گذاری
  • 1 دنبال کننده
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 600,000 تومان
هر جلسه تلفنی 450,000 تومان
هر جلسه چت - متنی 300,000 تومان