شکوه فریدفر
شکوه فریدفر

شکوه فریدفر

5.0(از 5 نظر)
  • کوچ کسب و کار و کوچ زندگی و کوچ عملکرد و هدف گذاری و استعدادیابی
  • 10 دنبال کننده
فالو کردن
هر جلسه حضوری, 3,000,000 تومان
هر جلسه تلفنی, 2,000,000 تومان