زهرا معتمدی
زهرا معتمدی

زهرا معتمدی

  • کوچ کسب و کار و کوچ فروش و مدیران و رهبران و هدف گذاری و نوجوان
دنبال کردن
هر جلسه حضوری 500 تومان
هر جلسه تلفنی 300 تومان
هر جلسه چت - متنی 200 تومان